Oikos

Ben Burgis & Ksenia Pedan

  1. Press release


17 Goulston Street

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Oikos, 2015, polystyrene and coloured resin, 63 x 67 x 23 cm

Oikos, 2015, polystyrene and coloured resin, 30 x 30 x 11 cm

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Oikos (Detail), 2015, 125 x 198 x 58 cm

Installation view (evening) Oikos, Union Pacific, 2015

Installation view (evening): Oikos, Union Pacific, 2015

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Performance, Kiera Fox, Oikos, Union Pacific, 2015

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Installation view: Oikos, Union Pacific, 2015

Oikos, 2015, book, resin & chain, 40 x 47 x 36 cm

Oikos, 2015, polystyrene, shredded canvas and coloured resin, 40 x 28 x 20 cm

Oikos, 2015, steel & carpet, 125 x 198 x 58 cm

Installation view (evening) Oikos, Union Pacific, 2015

Oikos, 2015, polystyrene and coloured resin, 105 x 33 x 64 cm

Performance, Adam Christensen, Oikos, Union Pacific, 2015

Performance, Kiera Fox, Oikos, Union Pacific, 2015

Performance, Jermaine Gallagher, Oikos, Union Pacific, 2015